logo_npu

logo_fmon

Історія та напрями діяльності

Історія створення факультету менеджменту освіти та науки

 

Інститут магістратури, аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова створено в жовтні 2011 року з метою посилення науково-педагогічної та науково-дослідницької складової у діяльності університету, стратегічною метою якого є набуття статусу дослідницького. У 2015 році назву було змінено на факультет магістратури, аспірантури і докторантури. Це передбачає активну участь факультету у комплексній підготовці конкурентоспроможного фахівця європейського рівня, розвитку існуючих і створення нових потужних наукових шкіл, інтеграції навчального прогресу із науково-дослідною діяльністю на рівні підготовки магістрів, аспірантів та докторантів, розширенні магістратури та аспірантури, посиленні інтеграційних зв’язків із вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними установами. У зв'язку із реалізацією Наказу ректора університету №330 від 04 вересня 2018 року про оптимізацію структури НПУ імені М. П. Драгоманова створено факультет менеджменту освіти та науки. 

Керівництво факультетом здійснює доктор історичних наук, профессор Савельєв Володимир Леонідович.

 

 Головні завдання факультету:

- здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, методичну, культурну діяльність;

-   забезпечення умов для оволодіння всіма студентами системою знань про людину, природу, суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно, фізично здорового покоління громадян; формування у них громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю своїх вихованців, суспільства, держави, людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

- забезпечення набуття студентами фундаментальних знань та компетенцій з інформаційних технологій та інформатики, підготовка до їх професійної діяльності;

- забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

- проведення наукових досліджень, творчої мистецької діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців, організація науково-дослідної роботи студентів;

-  контроль за виконанням навчальних планів програм навчальних дисциплін;

-   участь у перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, просвітницькій діяльності;

- підготовка майбутніх фахівців до самостійної професійної, педагогічної,наукової, викладацької або мистецької діяльності;

-   інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;

-   сприяння розвитку вищої школи, поширення науково-практичних знань,

-   удосконалення сучасного освітнього процесу;

-  підготовка підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та іншоїнавчальної і навчально-методичної літератури, випуск періодичних видань;

-  здійснення міжнародного співробітництва та партнерства на підставіугод, укладених Університетом;

- здійснення іншої, не забороненої законодавством України, діяльності,пов'язаної з метою та функціональними завданнями Університету.

 

 Структурними підрозділами факультету є:

• кафедра соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики;

• кафедра етики та естетики;

• кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції;

• кафедра методології науки та міжнародної освіти;

• кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності;

• кафедра педагогіки і психології вищої школи;

• кафедра історії та теорії педагогіки;

• центр вечірнього навчання;

• навчально-науковий інститут неперервної освіти:

• кафедра освіти дорослих;

• кафедра інновацій та інформаційної діяльності;

• кафедра педагогічної творчості;

 

 

Всього відвідувань 

464311
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
126
380
1670
454419
16986
16964
464311

Your IP: 66.249.76.65
Server Time: 2020-02-27 05:55:57
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115743